top of page

Els ProFlakes absorbeixen 5 cops el seu volum en aigua. S'obtenen mitjançant descompressió

Els ProFlakes provenen 100% de la palla de cereals, passant per un procés industrial per tal d'obtenir una homogeneïtat i una neutralització de possibles gèrmens al producte. Durant el procés, els ProFlakes són paletitzats a una temperatura de més de 95ºC i passen per una compressió de 100 bars. Gràcies a aquest procés de compressió, els ProFlakes absorbeixen unes 5 o 6 vegades el volum d'aigua.Comments


bottom of page