top of page

Agricultura

AGRICULTURA VS. TECNOLOGIA

 

La sembra, el cultiu i la recol·lecció d'alfals és un procés lligat a l'agricultura i l'alimentació de la ramaderia, amb les exigències tecnològiques de control i elaboració per tal que l'alfals conservi totes les seves propietats proteiques i de digestibilitat, aconseguim un producte final amb totes les propietats nutritives i de color verd, queda brillant, amb una bona compactació i uniforme a la vista, tal com si es tractés d'un producte fresc, vam aconseguir mantenir totes les propietats naturals de l'alfals i és d'aquesta manera un aliment idoni per a l'alimentació de la ramaderia remugant, conills i camells. Podem assegurar lliuris d'alfals periòdiques i lineals al llarg de tot l'any, per al subministrament de fàbriques i granges.

 

Analítiques de qualitat periòdiques a l'alfals després de cada producció i control de traçabilitat ens garanteix que l'alfals i els farratges que surten de la nostra fàbrica compleixen amb totes les normatives nacionals i dels països als quals estem exportant. De la mateixa manera i per oferir un servei complet als nostres clients ens encarreguem de buscar transport i fer el seguiment fins que la comanda d'alfals, altres farratges o cereals arribin al nostre client.

 

La tradició familar i la nostra manera de treballar ens posicionen com una empresa que pot respondre a les demanda dels mercats més exigents.

paises venta.jpg
PAISOS ON S'EXPORTEN
ELS NOSTRES PRODUCTES

 

siega web2.jpg
cabecera agricultura.jpg
curva.png
logo-APF.png
bottom of page